Date cu caracter personal

S.C. Acid Art Studio S.R.L. prin prezenta, vă înştiinţează despre prelucrarea datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate și manuale.

 

Conform cerinţelor REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), S.C. Acid Art Studio S.R.L., administrează în condiţii de confidenţialitate şi siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, în condiţii legale. Datele cu caracter personal nu vor putea fi distribuite fără acordul dumneavoastră către terţi (mass-media, firme asigurări, alte situaţii etc.) sau către membrii familiei, decât dacă vă exprimaţi acordul în scris în acest sens. Confidenţialitatea datelor personale este păstrată şi după deces.

 

De la prevederile precedente se exceptează anumite situaţii prevăzute de legislaţie (ex.: la solicitarea organelor de anchetă penală, dacă există o anchetă penală în desfăşurare, la solicitarea instanţelor, poliţiei, parchet etc. sau dacă există un ordin judecătoresc în acest sens).

 

Refuzul dumneavoastră de oferire a datelor necesare societății, determină imposibilitatea prelucrării datelor cu caracter personal.

 

Conform Regulamentului mai sus menţionat, beneficiaţi de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa instanţelor de judecată. Aveţi următoarele drepturi: de acces la date, de la rectificare, „dreptul de a fi uitat”, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la opoziţie, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

 

Totodată aveţi dreptul de a va opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul unităţii noastre, la datele de contact menţionate în antet, in atenţia reprezentantului legal.Totuşi, exercitarea acestor drepturi va atrage după sine imposibilitatea acordării actului medical de către unitatea noastră. Dacă unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi căt mai curând posibil.


Furnizorul de servicii colectează un număr minim de date cu caracter personal (numele și prenumele, adresa de email, etc.) la adăugarea unei recenzii sau a unui comentariu, însă nu obligă sub nici o formă producătorul sau vizitatorul site-ului de a introduce aceste date în mod explicit. In schimb, oferim posibilitatea introducerii unui pseudonim în locul numelui și al prenumelui;


Prin utilizarea funcției Direcții navigare, furnizorul de servicii NU colectează și/sau stochează informații privind localizarea geografică a utilizatorului. Coordonatele localului sunt transmise în aplicația Google Maps iar stabilirea traseului este integral realizată de către această aplicație, furnizorul de servicii oferind doar coordonatele geografice ale producătorului. De asemenea, producătorul are dreptul a de a ascunde aceste coordonate de navigare, din secțiunea Editare producător.


Furnizorul de servicii se conformează reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal, făcând eforturi constante privind respectarea acestor principii.

 

S.C. Acid Art Studio S.R.L. este deținătorul site-ului web, aflat la adresa www.aprozarulvirtual.ro.

Cum sunt colectate datele pe site-ul aprozarulvirtual.ro?

Datele cu caracter personal, colectate de către noi, prin completarea anumitor formulare de pe site de către dumneavoastră, sunt structurate astfel:

Formularul de înscriere a producătorilor

 • Aflat la: www.aprozarulvirtual.ro/aprozar/inregistrare-producator
 • Date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de email, numărul de telefon, județul, localitatea, adresa, pagina/profilul de Facebook;
 • Metoda de stocare: înregistrare în baza de date, arhivă de email-uri.

Formularul de contact

 • Aflat la: www.aprozarulvirtual.ro/contact
 • Date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de email, numărul de telefon;
 • Metoda de stocare: arhivă de email-uri.

 

Formularul de abonare la newsletter

 • Aflat la: www.aprozarulvirtual.ro/newsletter/subscribe și în partea de jos a fiecări pagini din site-ul web;
 • Date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de email;
 • Metoda de stocare: înregistrare în baza de date.

 

Formularul de comentarii

 • Aflat în partea de jos a unei pagini sau articol din secțiunea de articole;
 • Date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de email;
 • Metoda de stocare: înregistrare în baza de date, arhivă de email-uri.

 

Formularul de căutare

 • Aflat în partea de sus a site-ului;
 • Datele colectate: datele introduse de către utilizator în câmpul de căutare;
 • Metoda de stocare: înregistrare în baza de date.

Formularul de recenzii

 • Aflat în partea de jos a paginii dedicate a unui producător;
 • Date cu caracter personal: numele și prenumele sau pseudonimul, adresa de email;
 • Metoda de stocare: arhivă de email-uri, înregistrare în baza de date.


Sistemul de evaluare a unui producător

 • Aflat în partea dreaptă a paginii dedicate a unui local;
 • Date cu caracter personal: adresa de IP;
 • Metoda de stocare: arhivă de email-uri, înregistrare în baza de date.

Date cu caracter anonim

Reprezintă acel set de date ce nu poate fi asociat direct cu un utilizator. Datele colectate sunt adresa de IP, sistemul de operare al utilzatorului, browserul folosit.